GDPR Informace

Ochrana osobních údajů

Závazek naší společnosti k ochraně vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Na této stránce jsme shromáždili informace s ohledem na nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobně vám vysvětlíme, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, jak jsou chráněny, a jaké jsou vaše práva. Chráníme vaše osobní údaje s nejvyšším možným standardem a v souladu s platnými právními předpisy.

Naší povinností je zajistit, že veškeré informace, které od vás obdržíme, jsou bezpečně uloženy a používány transparentně a spravedlivě. Věříme, že prostřednictvím této stránky poskytneme dostatečně podrobný vhled do našich procesů a zásad a budeme pokračovat ve vzájemné důvěře mezi námi a našimi klienty. Jsme si vědomi důležitosti diskrétnosti ve zdravotnickém sektoru a proto dbáme na maximální opatrnost při nakládání s vašimi daty.

Zásady shromažďování údajů

Shromažďujeme informace, které nám poskytnete dobrovolně prostřednictvím našeho webu, e-mailu [email protected], telefonicky, nebo osobně během konzultací a návštěv naší ordinace. Tyto údaje zahrnují vaše jméno, kontaktní informace, anamnézu a další relevantní zdravotnické informace. Účelem shromažďování těchto údajů je poskytování kvalitních stomatologických služeb, evidence pacientů, administrativa spojená s léčbou a komunikace ohledně poskytovaných služeb nebo vašich dotazů.

Jsme si vědomi, že informace, které nám poskytujete, jsou důvěrné, a proto vynakládáme veškeré úsilí, aby byly chráněny před neoprávněným přístupem nebo zneužitím. Všechny osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s právními předpisy České republiky a nařízením GDPR.

Práva subjektu údajů

Každý jedinec, jehož údaje zpracováváme, má dle GDPR několik základních práv. Tato práva zahrnují právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nesprávných nebo neaktuálních údajů, právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Kromě toho máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů a právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

V případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků souvisejících s vašimi údaji, prosím, kontaktujte nás na e-mailu [email protected]. Jsme zde, abychom vám pomohli vaše práva uplatnit a zajistili, že budete mít plnou kontrolu nad vašimi osobními informacemi. Vaše žádosti a požadavky vyřizujeme v co nejkratším možném termínu a v souladu s platnými zákony.

Kontaktní údaje

Pro veškeré dotazy a žádosti ohledně ochrany osobních údajů se můžete obrátit na vlastníka webu, Elisku Drahosovou na adrese: Životského 1386/10, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, nebo prostřednictvím e-mailu: [email protected].