Podmínky používání

Úvodní ustanovení

Vítejte na stránkách Zubní Vrane: Stomatologický Průvodce. Tento dokument Podmínky používání webu (dále jen 'Podmínky') reguluje práva a povinnosti uživatelů při využívání našeho webu. Při používání našich služeb a přístupu na naše stránky se zavazujete těmito podmínkami řídit. Porušení těchto pravidel může vést k omezení přístupu nebo k jiným právním opatřením. Veškerý obsah webu je chráněn autorským právem a jinými právními normami České republiky a mezinárodních ujednání. Užíváním webu potvrzujete, že jste se seznámili s těmito podmínkami a plně je akceptujete.

Ochrana osobních údajů

Chráníme soukromí našich uživatelů a řídíme se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Všechny poskytované informace jsou používány výhradně pro potřeby stránky a nejsou sdíleny s třetími stranami, pokud to není nezbytně nutné kvůli provozu služby nebo na základě zákonného požadavku.

Pravidla pro užívání obsahu

Všechny informace a materiály zveřejněné na této stránce jsou chráněny autorským zákonem a smějí být užívány pouze v souladu s těmito podmínkami. Je zakázáno kopírovat, šířit, upravovat nebo jakkoliv jinak využívat obsah naší stránky pro komerční účely bez výslovného písemného souhlasu vlastníka stránky, Elišky Drahosové, nebo jiných oprávněných osob.

Měnící se obsah a dostupnost webu

Stránka a její funkce se mohou čas od času měnit. Můžeme přidávat nebo odebírat funkce, a to včetně úplného ukončení služby. Nemáme povinnost udržovat funkčnost webu nebo jeho obsah a nemůžeme být drženi odpovědnými za jakoukoliv nedostupnost webu.

Kontaktní informace

Pro jakékoliv dotazy či poznámky týkající se těchto Podmínek používání nás můžete kontaktovat na adrese [email protected]. Podrobné kontaktní informace jsou: Eliška Drahosová, Životského 1386/10, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika.