Ochrana osobních údajů

Úvodní ustanovení

Závazek naší společnosti vůči ochraně soukromí našich klientů je pro nás nesmírně důležitý. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jaké údaje sbíráme, proč je sbíráme, jak s nimi nakládáme a jak jsou chráněny. Snažíme se zajistit, aby naše postupy byly v souladu s příslušnými právními předpisy a byly pro naše uživatele co nejtransparentnější. Na našem webu [email protected] poskytujeme užitečné informace týkající se péče o zuby a zdraví úst, a proto je ochrana osobních údajů našich uživatelů na prvním místě.